Restoraną renkamės pagal puodelių skaičių

Tikimasi, kad kavinių ir restoranų vertinimas lankytojams padės pasirinkti labiausiai jų dėmesio vertas įmones

 

RESTORANĄ RENKAMĖS PAGAL PUODELIŲ SKAIČIŲ

 

Norėdami smagiai praleisti laiką, neretai kavinę ar restoraną renkamės atsižvelgdami į draugų ar pažįstamų rekomendacijas. Tačiau šiandien nebereikia vien tuo pasikliauti. Užtenka pasidomėti, keliais simboliniais puodeliais specialistų įvertinta toji viešojo maitinimo įstaiga, kad suprastume, ar verta ja pasitikėti.

 

Laimius STRAŽNICKAS

 

Simboliniai puodeliai

Kavinėse ir restoranuose galima pastebėti lipdukus su tam tikru skaičiumi puodelių. Kuo tų puodelių daugiau, tuo geriau ta viešojo maitinimo įstaiga laikosi higienos ir technologinių reikalavimų. Beje, panaši vertinimo sistema taikoma Anglijoje, Velse, Šiaurės Airijoje, Danijoje.

„Viena iš gausiausių pagal veiklos sritį ūkio subjektų grupių kėlė didžiausią susirūpinimą už maisto saugą ir kokybę atsakingiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriams. Vartotojų skundų analizės duomenys rodė, kad kas ketvirtas į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą kreipęsis vartotojas buvo nepatenkintas viešojo maitinimo įmonių higiena, skundėsi atšalusiais patiekalais, įtartinu jų skoniu, kokybe, šviežumu, porcijų dydžiu. Todėl kilo idėja sukurti viešojo maitinimo įmonių higienos būklės vertinimo sistemą“, – apie tokios vertinimo sistemos idėją kalba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Asta Maminskienė.

Pasak pašnekovės, buvo kuriama viešojo maitinimo įmonių vertinimo sistema, kuri skatintų atsakingo ir sąžiningo verslo plėtrą, ugdytų viešojo maitinimo kultūrą šalyje bei suteiktų vartotojams galimybę sužinoti ir atsižvelgti į objektyvius valstybinės kontrolės duomenis renkantis restoraną ar kavinę. Ši sistema (skiriami balai) leidžia vartotojui pateikti „nematomą“ virtuvės vaizdą. Todėl jis gali pasirinkti kavinę ar restoraną pagal geriausius vertinimo sistemos balus ir būti tikras, kad gaus skanų kokybišką patiekalą ir jo paragavęs tikrai nesusirgs. O verslui tai – papildoma reklama, sąžiningos veiklos įrodymas, didesnis vartotojų pasitikėjimas.

 

Kaip skiriami balai?

A. Maminskienė aiškina, jog įmonės vertinamos per planines patikras atliekant valstybinę maisto kontrolę. Tokių patikrų metu vertinama bendra higienos būklė, savikontrolės sistemos vykdymas, technologijos, produktai, personalas, pagrįsti vartotojų skundai ir kiti dalykai. Kiekvienas klausimas prilyginamas tam tikram koeficientui. Neigiami atsakymai (nustačius neatitikčių teisės aktų reikalavimams) mažina taškus, kurie vėliau verčiami į balus.

Įmonės įvertinimui įtakos turi ir pagrįsti vartotojų skundai – kito viešojo maitinimo įmonės vertinimo metu, kaip ir už kitus teisės aktų reikalavimų neatitikimus, atimama taškų. Iš gautos taškų sumos vėliau gaunamas bendras vertinimo balas:

1 balas – nepatenkinama higienos būklė (koeficientai 0–60);

2 balai – patenkinama higienos būklė (koeficientai 61–70);

3 balai – vidutinė higienos būklė (koeficientai 71–80);

4 balai – gera higienos būklė (koeficientai 81–90);

5 balai – puiki higienos būklė (koeficientai 91–100).

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo maisto kontrolę, todėl nevertina padavėjų aptarnavimo kultūros.

Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo aprašas privaloma tvarka taikomas įmonėms, kurių maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime yra nurodyta kavinių, užkandinių ar restoranų veikla. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos teisės aktus, oficiali kontrolė atliekama įmonių iš anksto neįspėjus.

Nuo 2013 m. lapkričio 1 d., kai buvo imtasi tokio įmonių vertinimo, iš viso įvertintos 1 898 (iš numatytų daugiau kaip 3 700) viešojo maitinimo įmonės įvairiose Lietuvos vietose. 5 balais įvertintos 508 (27 proc.), 4 balais – 682 (36 proc.), 3 balais – 566 (30 proc.), 2 balais – 104 (5 proc.), 1 balu – 38 (2 proc.) įmonės.

Įvertinę įmonę, inspektoriai išduoda atitikties higienos reikalavimams vertinimo ženklą, kuris, praėjus dienai po viešo paskelbimo datos, turi būti pakabintas ar kitaip pritvirtintas vartotojams gerai matomoje vietoje. Vertinimo rezultatai viešai skelbiami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje http://www.vet.lt/vertinimas.

Jei įmonė įvertinta žemiausiu balu, vadinasi, buvo nustatyta daug higienos ir maisto saugos reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Todėl tokių įmonių veikla dažniausiai sustabdoma, kol bus pašalinti per patikras nustatyti trūkumai.

 

Kaip suprasti įvertinimus?

Kaip lankytojas turėtų tinkamai suprasti viešojo maitinimo įmonės vertinimo rezultatus? A. Maminskienės teigimu, tokia vertinimo sistema atspindi bendrą viešojo maitinimo įmonės higienos būklę, tačiau negali tiesiogiai atspindėti balo už nustatytus konkrečius pažeidimus. Pavyzdžiui, vienu atveju viešojo maitinimo įmonė gali būti įvertinta žemesniu balu už patalpų ir inventoriaus higienos pažeidimus, kitu – už produktų, jų atsekamumo ar savikontrolės pažeidimus.

Atliktų patikrų duomenys rodo, kad dažniausiai nustatomi bendri higienos (patalpų, įrangos bei inventoriaus) ir savikontrolės pažeidimai, t. y. ne laiku vykdomos savikontrolės procedūros, esant nukrypimų nuo kritinių ribų netaikomi koregavimo veiksmai, įsakyme nurodyti atsakingi asmenys neatitinka tuo metu įmonėje esančios situacijos (pavyzdžiui, darbuotojai jau nebedirba), nepaisoma produktų atsekamumo bei tinkamų jų laikymo sąlygų. Taip pat dažnai nustatoma personalo higienos, patiekalų gamybos technologijų pažeidimų.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kurdama vertinimo sistemos taisykles ir kriterijus, bendradarbiavo su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, atsižvelgė į verslo atstovų išsakytas pastabas bei nuomonę.

Tikimasi, kad kavinių ir restoranų vertinimas simboliniais puodeliais lankytojams padės pasirinkti labiausiai jų dėmesio vertas įmones, o pačioms įmonėms bus akstinas dar labiau stengtis dėl didesnio lankytojų dėmesio.

 

Parengta pagal žurnalą „Savaitė"